Категории

Рефераты по инвестициям

American depository receipts. Theory and practice

Nowadays more and more companies all over the world are looking forward to attract international investors. Going public at a stock exchange is one of the most attractive and cost efficient ways of getting financial inflows. Hence there are companies that prefer local, state stock exchanges, large majority rushes for international stock exchanges, such as NYSE and LSE. 22 Мая 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Cущностm инвестиционного рынка

Целью данной работы является раскрытие сущности инвестиционного рынка.
В соответствии с целью основными задачами данной работы являются:
1. раскрытие сущности инвестиционного рынка;
2. определение факторов инвестиционного рынка;
3. определение функций инвестиционного рынка;
4. определение участников инвестиционного рынка.
24 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Cущность инвестиционной деятельности предприятия

Объектом исследования в данной работе является инвестиционная деятельность.
Предметом исследования выступают различные асᴨекты инвестиционной деятельности предприятия.
Цель работы состоит в изучение понятия и сущности инвестиционной деятельности предприятия.
14 Июня 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Iнвестиційна політика підприємства

Метою дослідження в курсовій роботі – це особливості обліку фінансових інвестицій на підприємствах України.
Для досягнення встановленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити економічну сутність та надати характеристику фінансових інвестицій;
- встановити методи оцінки фінансових інвестицій;
- визначити шляхи удосконалення обліку фінансових інвестицій страхової компанії.
27 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

"Даму" кәсіпкерліктің даму қоры

Соңғы жылдары шағын және орта бизнес Қазақстан Республикасының экономикасындағы ролі артып келе жатыр. Шағын және орта кәсіпкерлік секторының Қазақстан экономикасындағы маңыздылығы барған сайын салмақты болып келеді. Бәрімізге мәлім кәсіпкерлік секторы экономиканың диверсификациялауға, тұрақты қарқындармен дамытуға мүмкіндік береді. 29 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна діяльність комерційних банків і страхових компаній

Метою роботи є узагальнення теоретичних засад інвестиційної діяльності комерційних банків та страхових компаній та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму її реалізації в Україні.
Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення:
узагальнити сучасні теоретичні підходи на економічну природу інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів;
визначити форми участі банків та страхових компаній в інвестиційному процесі на ринку цінних паперів та виявити ризики інвестиційної діяльності банків;
розробити рекомендації щодо удосконалення механізму реалізації інвестиційної діяльності комерційних банків в умовах розвитку ринку цінних паперів України;
розробити методичне забезпечення для формування інвестиційних портфелів комерційних банків в Україні.
18 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна діяльність в Україні. Концепція проекту

На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов'язаний із реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладення капіталу до здавання його в експлуатацію та одержання прибутку), краще назвати інвестиційним. Інвестиційний проект - це системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого є прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом - нові або реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу чи соціального ефекту. 29 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційна політика підприємств

Постановка проблеми. Інвестиційна політика є одним із найважливіших складових системи управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. В процесі її розробки та реалізації визначаються пріоритетні напрямки та форми інвестиційної діяльності, характер формування інвестиційних ресурсів підприємства, послідовність етапів реалізації короткострокових та довгострокових цілей суб’єкта господарювання, межі можливої інвестиційної активності підприємства по напрямках і формах його інвестиційної діяльності, система формалізованих критеріїв, за якими господарюючий суб’єкт реалізовує і оцінює свою інвестиційну діяльність тощо. 10 Апреля 2014  Тип работы: доклад  Скачать

Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та шляхи поширення

Останнім часом, в Україні склалася непроста політична й економічна ситуація. Щоб завершити процес реформування економіки потрібно переоцінити власні можливості народного господарства і вивчити тенденції світового ринку. У цій ситуації стає актуальним залучення іноземних інвестицій. Доцільність цього процесу обумовлена тим, що відчувається гостра нестача власних фінансових ресурсів та сучасних технологій, а також іноземні інвестиції сприяють входженню України в систему світового економічного господарства і формуванню власної ринкової інфраструктури. 23 Сентября 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Інституційний аналіз

Мета інституційного аналізу – визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації, що здійснює проект та ін.) факторів на можливість успішної реалізації проекту. 22 Декабря 2013  Тип работы: доклад  Скачать