Категории

Рефераты по информатике

Інтернет-магазин Rozetka

Слід зазначити, що такий вид бізнесу став особливо актуальним в останні пару років у зв'язку з економічною кризою: він не вимагає таких витрат матеріальних ресурсів, як оренда або покупка торгового приміщення, оснащення його необхідним торговельно-технологічним обладнанням, витрат на набір великої кількості торговельного та адміністративного персоналу. Крім того, торгівля через інтернет-магазин дозволяє більш гнучко реагувати на попит, змінюючи асортимент частково або повністю. Відповідно, стартовий капітал, необхідний для відкриття і запуску торговельного підприємства може бути в рази нижче, ніж при організації такого ж магазину в реальності, а не у мережі Інтернет. 01 Февраля 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Інтерфейс USB

Основна мета стандарту, була створити для користувачів можливість користуватися таким інтерфейсом, який би володів максимальною простотою, універсальністю, і використовував принцип Plug & Play або гаряче з'єднання. Це дозволило б підключати до ПК під час роботи різні пристрої введення-виведення, з умовою негайного автоматичного розпізнавання типу та моделі, що підключаються. 05 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформатика сьогодні

Сидячи за комп’ютером, дитина повинна дивитися на екран з певної відстані і одночасно тримати руки на клавіатурі чи органах управління. Це змушує дитину довгий час не змінювати положення тіла. В цьому відношенні, комп’ютер значно більш небезпечний, ніж телевізор, який дозволяє вільно рухатися. Під час роботи за комп’ютером, рука виконує багато дрібних рухів, сильно стомлюється, що може призводити до хронічних захворювань суглобів кистей рук. Завдяки довгому сидінню з опущеними плечима виникають зміни в кістково-м’язовій системі, а іноді, навіть викривлення хребта. Викривлення хребта призводить до сколіозу. Винесені вперед лікті не дають грудній клітині вільно рухатися, що в свою чергу, призводить до утрудненого дихання, приступів кашлю та навіть астми. Правильно організоване робоче місце допоможе зберегти здоров’я дитини. 02 Апреля 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Інформатичні технології юриспруденції

У сучасному суспільстві роботу фахівця будь-якого профілю , в тому числі юриста , неможливо уявити без застосування засобів обчислювальної техніки.
Перспектива розвитку інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність прийняття багатьох рішень за рахунок своєчасного отримання необхідної інформації. У підготовці юристів інформатика відіграє роль сполучної ланки між природними і гуманітарними науками Робота в правовій сфері пов'язана з використанням великої кількості документів і картотек , отже , для юриста надзвичайно корисним є вміння швидко зорієнтуватися і вибрати з великого обсягу інформації необхідні відомості.
14 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інформаційні системи та технології

Інформація (з лат. informatio – роз’яснення, викладення, з лат. informare – придавати форму) – у широкому сенсі абстрактне поняття, що має безліч значень, в залежності від контексту. У вузькому сенсі цього слова – відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання. Відомості про об’єкти живої чи неживої природи, їх властивості та взаємний вплив один на одного. 11 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інформаційне суспільство

Актуальність теми зумовлена потребою дослідження суспільства нового типу, яке протягом останніх десятиліть все частіше характеризують як інформаційне суспільство. Саме розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості інформації все більше визначають сутність нашої епохи. 01 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Існуючі системи машинного перекладу

Характерними тенденціями розвитку сучасного суспільства є посилення процесів глобалізації та інформатизації, що призводять до збільшення й спрощення інтернаціональних зв'язків і контактів. Розширення глобальної мережі Інтернет надає всі умови для інтернаціонального спілкування - від традиційного листування до голосової та відеокомунікації. Єдиною перешкодою на цьому шляху залишається мовний бар'єр, подолання якого за допомогою традиційного перекладу не розв'язує проблеми повністю, оскільки обсяг перекладів у світі постійно зростає, і навіть збільшення кількості перекладачів не в змозі повністю задовольнити потреби в перекладах. 25 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історія розвитку інтерфейсних програмних продуктів: ОС Windows

В підсумку ми розглянемо порівняльну таблицю основних характеристик ОС Windows в різні періоди розвитку, що дозволить відразу побачити наскільки далеко сягнув розвиток останніх версій цієї ОС відносно перших та розвиток комп’ютерів взагалі (це відразу буде помітно при порівнянні мінімальних системних вимог до апаратного забезпечення для різних версій ОС).
Предмет – розвиток інтерфейс них програмних продуктів.
Об’єкт – вивчення історії розвитку інтерфейсних програмних продуктів: ОС Windows.
Мета дослідження – розглянути історію розвитку ОС Windows; скласти таблиці порівняння за різними ознаками, що відображають особливості різних версій OC Windows; розробити тестові завдання з даної теми.
25 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Історія розвитку електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Слово «комп'ютер» означає «обчислювач» тобто, пристрій для обчислень. Потреба автоматизації обробки даних, зокрема обчислень, виникла дуже довго. Більше тисячі років тому для рахунки використовувалися лічильні палички, камінчики тощо. Більше 1500 років тому для полегшення обчислень використовують рахунки. 23 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історія створення Internet

Актуальність теми реферату. Інтернет – це світова комп’ютерна мережа. У ній безліч комп’ютерів по всьому світу з’єднані проводами, телефонними лініями, радіо і супутниковим зв’язком. Зі свого персонального комп’ютера ми можемо зв’язатися з будь-якою точкою земної кулі і отримати доступ до інформації, яка міститься на будь-якому комп’ютері, що становить мережу Інтернет. 20 Октября 2014  Тип работы: реферат  Скачать