Категории

Рефераты по истории

Історія середніх віків

Кожна епоха має своїх велетнів, святих, котрі пригадують своїм життям і проповіддю правду про гідність і походження людини, про її призначення і роль у світі. Святі – це люди, котрі пригадують, що правдиве щастя і справжню радість дати може тільки Христос.Франциск Ассизький був тим реформатором, без якого історія Церкви була б не повною. Він відомий засновник ордена францисканців і саме він відкриває нову епоху в історії західного чернецтва. 02 Апреля 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Історія України і державотворення

Ці слова засвідчують велич Тараса Шевченка – Поета, Художника й Пророка, який, простуючи крізь століття в сьогодення, начебто стає сучасником і співучасником наших патріотичних діянь. Для справжніх геніїв час не вимірюється датами народження і смерті: їхні ідеї і творче надбання перебувають поза часом, вони безсмертні! Високо підняв Шевченко поетичне світло своє – і стало видно по всій країні, куди кожен з нас мусить простувати. Він володів чудовим даром, завдяки якому міг не просто талановито оповідати і малювати, але й пронизати читача словом, як променем. 11 Января 2014  Тип работы: доклад  Скачать

Історія цивільної авіації України

Авіація - одна з наймолодших галузей техніки. На латинській мові "Авіа" означає "Птах". З давна людина заздрила птахам, але лише з кінця 19 ст. змогла піднятися в повітря. З другого боку, споглядання за "повітряними зміями", які у всі часи були дитячою забавкою, підказували більш простий шлях до створення літака, ніж птахи, бо ж в польоті змій має ту ж саму основу, що й крило літака: в небі їх тримає підйомна сила від набігаючого повітряного потоку.
Циві́льна авіа́ція — перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти; виконання авіаційних робіт в різних галузях економіки (сільському господарстві, будівництві, для охорони лісів, обслуговування експедицій тощо); надання медичної допомоги населенню і проведення санітарних заходів; експериментальних і науково-дослідних робіт; навчальних, культурно-просвітніх і спортивних заходів, а також пошуково-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт і надання допомоги у разі стихійних лих
08 Июня 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Історичні основи сучасного федералізму (досвід США ХІХ —ХХ ст.. та ФРН — ХХ ст.)

Незважаючи на свої, зовні демократичні форми й буржуазну сутність, США одразу після створення звернули свій погляд на інші території: з часу прийняття Конституції і до початку Громадянської війни в 1861 р. їх територія збільшилася в кілька разів за рахунок купівлі та прямої агресії. У 1803 р., скориставшись сприятливою ситуацією, Т. Джефферсон за 15 млн дол. купив у Наполеона величезну територію — Луїзіану, яка простиралася від Мексиканської затоки до Канади. Ця угода, укладена всупереч конституції й Конгресові, збільшила первісну територію США. У результаті американо-мексиканської війни 1846—1848 рр. Мексика віддала Сполученим Штатам Техас, Каліфорнію, Аризону, Нью-Мексико, Неваду, Юту й частину Колорадо, площа яких перевищувала території Німеччини і Франції. 15 Марта 2014  Тип работы: доклад  Скачать

Історичні передумови, хід і наслідки революції 1905-1907 рр

Рубіж XIX і XX ст. — це не тільки період суттєвих соціально-економічних змін, а й час радикальних суспільно-політичних зрушень, значною мірою зумовлених революційними подіями 1905—1907 рр. Зволікання з остаточним вирішенням аграрного питання, посилення експлуатації робітничого класу, об'єктивна зацікавленість буржуазії в її залученні до вирішення важливих державних проблем, національний гніт, відсутність демократичних свобод тощо створювали ґрунт для стихійного вибуху невдоволення народних мас. Проте можливість виступу стала реальною лише завдяки появі та зміцненню наприкінці XIX — на початку XX ст. широкого спектра політичних партій, розширенню сфери їхніх дій, посиленню впливу на маси; втраті авторитету та частковому послабленню царизму в зв'язку з поразкою у російсько-японській війні 1904—1905 рр. 17 Марта 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Історичні погляди М. Костомарова

Актуальністю даної роботи є те, що сьогодні, у зв'язку зі зміною ставлення до минулого, відбувається переосмислення і розвитку самої історичної науки. Це повною мірою відноситься і до творчості Костомарова, особливо в частині обвинувачення його в націоналізмі, безкласове підході в оцінці історичних явищ і подій. Свого часу благотворний вплив мала перебудова на видання праць вченого. У серії "Пам'ятки історичної думки України" вийшов і блискавично розійшовся однотомник його праць. Що ж до робіт про нього, то поки що видано лише трохи монографій, в яких вперше після десятиліть замовчування на основі широкого кола джерел і свідчень сучасників розглядається його творча спадщина з історії України феодальної епохи. 05 Сентября 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Історична доля України

Історична доля України склалася так, що протягом ХХ століття філософська думка, як і інші гуманітарні науки, не могли розвиватися на батьківщині. Науковці та політики, які змушенні були емігрувати за кордон, продовжували працювати тут, на чужині. І хоча із здобуттям незалежності України, їхні здобутки стали відомими і у них на батьківщині, залишається чимало невідомих і невивчених питань, зберігаються застарілі, часто невірні, погляди на їхню діяльність і творчість. 25 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Історичний портрет Івана Мазепи

25 липня 1687 р. на козацькій раді було обрано нового гетьмана. Ним став генеральний писар Іван Мазепа. Свою діяльність Мазепа розпочав в умовах підписання нових "Коломацьких статей", що застерігали Україну від порушення умов вічного миру між Росією та Польщею. Гетьману заборонялося мати дипломатичні зносини з іншими державами. Для постійного контролю за гетьманським урядом мала постати залога в гетьманській столиці — Батурині. 22 Января 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Історичний портрет князя Володимира l

Владимир был сыном воинственного Святослава, киевского князя, который предпринял поход на хазар, господствовавших в юго-восточной России, взял их город Саркел-на-Дону, победил прикавказские народы: ясов и касогов, завоевал Болгарию на Дунае, но должен был после упорной защиты уступить ее греческому императору. На возвратном пути из Болгарии в Русь он был убит печенегами, народом тюркского племени. Еще до своего второго похода в Болгарию Святослав принял решение о разделе владений между сыновьями: на Киевское княжение был посажен старший, Ярополк; среднему, Олегу, досталась Древлянская земля; младший Владимир, сын Ольгиной ключницы Малуши был отправлен в Новгород. Владимира, еще ребенка, сопровождал его дядя и наставник Добрыня. 06 Марта 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Італійська барокова школа

Рим був центром розвитку нового мистецтва — бароко — на рубежі XVI—XVII ст. Італійське бароко виявило себе переважно в архітектурі. Архітектори включали в ансамбль не тільки окремі споруди і площі, а й вулиці. Початок і кінець вулиць були неодмінно позначені якимись архітектурними (майданами) або скульптурними (пам´ятниками) акцентами. Обеліски і фонтани, поставлені у точках збігання променів-проспектів (вперше в історії містобудівництва застосовується трипроменева система вулиць, які розходяться від майдану) і в їхніх кінцях, створюють майже театральний ефект далекосяжної перспективи. 14 Мая 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать