Категории

Рефераты по медицине

Breast cancer

Breast cancer is a highly aggressive malignant tumors due to its extremely high potency of metastasis. Metastases are more common in the axillary lymph nodes - in the 48-73.6%, then in the supraclavicular - at 16-19% and parasternal - in 2.4-15%. (Halyard, Michele Y. )There are two ways of metastatic breast cancer: the most common - and less common lymphogenous hemogenic. One of the most important ways of lymphatic drainage of the breast is the axillary, parasternal then. Hematogenous metastases can occur in any organ. The most common hematogenous metastases are lungs, pleura, liver and bone. There are many hypotheses for breast cancer, in this study the influence carcinogens on genetic changes and the effect of nutrition on the growth of cancerous tumors 29 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Cиндром Марфана (Болезнь Марфана)

Синдром Марфана (англ. Marfan syndrome, болезнь Марфана) - аутосомно-доминантное генетическое заболевание которое поражает соединительную ткань, характеризующееся диспропорционально длинными конечностями, тонкими худыми пальцами, соответственно худым телосложением и наличием сердечно-сосудистых пороков, которые специфически проявляются в виде пороков сердечных клапанов и аорты. Это генетическое заболевание связано с нарушением функционирования соединительной ткани и значительным полиморфизмом клинических проявлений.
Это генетическое заболевание связано с нарушением функционирования соединительной ткани и значительным полиморфизмом клинических проявлений.
03 Июля 2014  Тип работы: реферат  Скачать

HLA комплекс - Human Leukocytes Antigens

В данной работе изучается зависимость наличия тех или иных совокупностей генов и ряда инфекционных заболеваний. 05 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Nursing in the United Kingdom

The profession has gone through many changes in role and regulation. Nurses now work in a variety of settings in hospitals, health centres, nursing homes and in the patients' own homes. Nearly 400,000 nurses in the United Kingdom work for the National Health Service (NHS). To practise, all nurses must be registered with the Nursing and Midwifery Council (NMC). 02 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Penicillium griseofulvum продуцент антибіотика гризеофульвіну

Друга половина ХХ століття характеризувалася помітним зростанням рівня захворюваності на мікози. Широкого територіального поширення набула низка грибкових інфекцій, зокрема дерматофітій, що можна пояснити інтенсивною міграцією населення та зміною способу життя в індустріальних країнах. Це зростання не вдалося зупинити і після впровадження новітніх фармацевтичних засобів. 27 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

"Герой нашего времени» - Леонид Михайлович Рошаль

Леонид Рошаль. У этого человека много наград, званий и почетных титулов - «Национальный герой России», «Европеец года», «Звезда Европы», «Детский доктор мира», его именем названа звезда в созвездии Тельца... Но главная награда для него - сотни тысяч спасенных по всему миру детских жизней. 22 Сентября 2014  Тип работы: доклад  Скачать

«Острый живот» в гинекологии в результате кровотечений

Кровотечение может быть обусловлено различными гинекологическими заболеваниями, патологией беременности, родов и раннего послеродового периода. Значительно реже кровотечение из половых путей женщины бывает связано с травмой или заболеваниями системы крови и других систем. 29 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Іван Франко (1856 — 1916)

Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856р. у підгірському виселку Нагуєвичі Дрогобицького повіту в родині сільського коваля.
Вчився він у сільській школі, спочатку в Нагуєвичах, а потім у Ясениці Сільній, у Губичах; з 1864 по 1867 рік — у Дрогобицькій школі василіян, а далі у гімназії, яку закінчив 1875р.
Його батько, Яків Іванович, помер, коли І. Франкові було лише близько одинадцяти років. Саме про смерть батька у 1871р. Франко написав свій перший вірш. Вітчим добре поставився до свого пасинка і дав йому змогу продовжувати навчання. Та невдовзі у молодого гімназиста померла і мати (1872 року), яку він дуже любив і присвятив їй свої згадки у вірші «Пісня і праця» (1883р.), у поемі «Гадки на межі» (1881p.).
10 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історія розвитку гігієни дітей та підлітків в Україні

Джерела вітчизняної гігієни дитинства глибокими коренями ідуть у далеке минуле, у надра народної попереджувальної медицини. Турбота про харчування і здоров'я вже на перших стадіях розвитку суспільства була життєво важливою задачею людини.
З метою збереження здоров'я народ використовував звичаї і навички, що допомагали йому зберігати життя в несприятливих умовах середовища. Поступово досвід народу, накопичений за багато століть і широко використовуваний у житті, оформився в народну медицину.
07 Апреля 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Аборт

Аборт (от лат. abortus — «выкидыш») — искусственное прерывание беременности сопровождающееся гибелью плода не способного к самостоятельному существованию до 28 недель. 11 Января 2011  Тип работы: доклад  Скачать